Lantbruk

Jakt på sångsvan tillåts – stor flock har orsakat skada

0:43 min
  • En lantbrukare i Finspångs kommun får tillåtelse till skyddsjakt på sångsvanar som orsakat skada på en åker.
  • Lantbrukaren har i ansökan till länsstyrelsen skrivit att ungefär 200 svanar uppehåller sig på marken dagligen och orsakar skada på odlingen.
  • Länsstyrelsen ger nu grönt ljus för att skjuta tio sångsvanar under våren, bland annat eftersom det inte finns någon annan lämplig lösning för lantbrukaren.