Agrarhistoria

Jämtars leverne spåras i gamla fröers genetik

0:54 min
  • Enligt genetiska analyser av gamla spannmålsprover odlades det i Jämtland två typer av korn under slutet av 1800-talet.
  • Att man i den bördiga Storsjöbygden varit relativt självförsörjande ser forskarna som en förutsättning för utvecklingen av av en lokal kornsort.
  • Längre bort från Storsjön var man mer beroende av handel, vilket enligt forskarna resulterat i en korntyp mer lik den i omgivande regioner.