Coronaviruset

Jämtländska patienter har sämre resevillkor vid Umeå-vård

2:20 min
  • Flera patienter från Jämtlands län som åker till Umeå för cancerbehandling tycker att sjukresorna under coronapandemin fungerar dåligt, något P4 Jämtland nyligen rapporterat om.
  • Cecilia Ek och Anna Hellström är sjuksköterskor på Cancercentrum i Umeå och de ser skillnader i hur Region Jämtland Härjedalens patienter behandlas jämfört med andra regioner som de hävdar erbjuder sjuktaxi i större utsträckning. 

"Det har blivit ännu svårare för patienter att ta sig hem, för det har inte funnits plats", säger Anna Hellström om det faktum att Ambuss, regionens specialanpassade sjukvårdsbuss mellan Östersund och Umeå, minskat antalet sittplatser från tolv till åtta. Och att åka kollektivt under coronapandemin är inte ett bra alternativ anser hon och Cecilia Ek.

Region Jämtland Härjedalens reseservice vill inte ställa upp på en vanlig intervju men verksamhetsstrategen Martin Rosén svarar skriftligen att det är olyckligt om patienter känner sig dåligt bemötta och att man tar till sig av kritiken. Samtidigt skriver han att de allra flesta är nöjda.

Han skriver vidare att om det är fullbokat på Ambuss med ett par dagars varsel kan en extra transport sättas in om det bedöms nödvändigt. Men det kan också ske en dialog med de patienter som bedöms ha lättast att ordna med annan transport.

Martin Rosén betonar att det alltid är patientens eget ansvar att ta sig till och från sitt besök och under coronapandemin ombeds patienter och anhöriga ta ett större ansvar för eget resande med bil då detta är det säkraste sättet.