Jan Selling del atveto pa o kriticho artiklo andi gazeta Dikko

4:56 min
  • O pocasno doktori ko univerziteti Södertörns högskola cereala anticiganisticko rodljaripe. Akava artikli vazdija bare bihaljovibe thaj bare xolja.
  • Jan Selling tano o sherutno aso romane studiriba ko univerziteti Södertörns högskola. Ov phenela sose hem keda o angluno drom vazdijape o pucibe protiv/Mamuj e doktorati so lelja i profesorka/doktorka Elena Marushiakova.