VÅRD UTOMLANDS

Jessika slapp långa köer – sökte adhd-vård i Danmark

1:35 min
  • Tonårsmamman Jessika Forslund blev tipsad av vårdpersonalen att åka till Danmark för snabbare adhd-vård. Utredningen är dyrare än i Region Skånes egna regi, men betalas av  regionen. 

  • Psykiska sjukdomar och beteendestörningar är den vanligaste anledningen att söka planerad vård utomlands och Skåne är det län där flest personer söker sig utomlands för vård. 

  • "Jag var både glad men samtidigt var jag väldigt ledsen. Det var en sorg jag kände att ingen har upptäckt det, jag förstår ju idag att jag har haft adhd i hela mitt liv", säger Jessika Forslund.