Johan spred askan efter sin mamma i skogen där hon brukade plocka bär

1:30 min
  • Allt fler väljer att sprida askan efter en anhörig, istället för att gräva ner den i en grav eller minneslund och trenden är densamma i hela landet.

  • Under förra året kom 74 ansökningar in till Länsstyrelsen i Dalarna, som även handlägger Värmlands ärenden, om att få strö askan efter en anhörig i Värmland.

  • "Jag kan välja hur jag vill göra och man behöver inte känna någon skuld om man inte går till en speciell grav", säger Johan Forsberg, som tror att gamla traditioner kring begravningar nu håller på att luckras upp.