Regenerativ odling

Jordbrukaren Stefan skippar kemikalierna och låter maskarna jobba

1:59 min
  • Det jordhälsofrämjande odlingssättet "regenerativ odling" är på uppgång.
  • Regenerativ odling innebär bland annat att man odlar utan kemikalier och konstgödsel, men också att man odlar flera arter på samma fält.
  • "Jag kan se att den här typen av produkt efterfrågas i många andra länder", säger Stefan Schörling på Hasta Gård utanför Arboga.