svåra att bekämpa

Jordloppor orsakar missväxt i odlingar av durumvete på Gotland

1:55 min
  • På Gotland angrips durumvete av jordloppor, men Jordbruksverkets växtskyddscentral i Kalmar har inget bra medel mot insekten.
  • Larven gnager inuti strået så att det stannar i växten och det leder till stort skördebortfall på durumvete och korn.
  • Stora angrepp sker vart 20-30 år, därför är det svårt att hitta en metod mot jordloppor "Det är ganska gäckande med insektspopulationer", säger Linda af Geijerstam på växtskyddscentralen.