VÄRLDENS BARN

Josephine efter resan till Kongo: Jag känner mig djupt berörd

1:51 min
  • Hon bodde i Demokratiska Republiken Kongo som barn när hennes föräldrar jobbade där och när hon återvände nu i september som Läkarmissionens generalsekreterare blev Josephine Sundqvist djupt berörd.

  • Det sexuella våldet har bara fortsatt som en del i den väpnade konflikten i det fattiga landet i Centralafrika, men Läkarmissionen jobbar med att stötta flickorna som utsätts.

  • "På Panzisjukhuset får de gynekologisk hjälp, psykosocialt stöd, näringsrik föda och hjälp att återintegreras i familjerna och samhällena de kommer ifrån", säger Josephine, som bott i Jönköping, precis som många andra som engagerat sig i Panzisjukhuset.