Sjukvård

Journalföring tar över sjuksköterskornas arbetsdagar: Patientkontakt minskar

2:08 min
  • Dubbla journalsystem gör att varje sjuksköterska lägger åtminstone 45 minuter varje dag bara på att dubbeldokumentera sitt arbete.
  • I flera kommuner som P4 Jönköping varit i kontakt med uppger man att dokumentationen är ett arbetsmoment som kräver onödigt mycket tid. En anställd beskriver dokumentationen som komplicerad och som "rena detektivarbetet".
  • "Vi skulle önska att man kunde synka mer och information skulle kunna gå direkt från vårt dokumentationssystem till kvalitetsregistren", säger Marianne Lillieberg, Hälso- och sjukvårdchef i Jönköping Kommun.