MALMÖDOMEN

Juristen Marie Hagsgård: "Kommuner måste följa minoritetslagen"

2:34 min
  • Alla kommuner är skyldiga att lyssna på de nationella minoriteternas åsikter och önskemål i frågor som rör minoriteterna.
  • Det är, enligt Europarådets expert på minoritetsfrågor Marie Hagsgård, den viktigaste följden av Förvaltingsrätten i Malmös dom som kom på tisdagen (4.5.2021).
  • "Domen innebär däremot inte att minoriteterna har vetorätt", säger juristen Marie Hagsgård.

Den 4 maj 2021 bestämde förvaltningsrätten i Malmö att upphäva Malmö stads beslut att lägga ner modersmålsstödet för elever i förskoleklass.

Det var i januari 2020 som skolnämnden i Malmö, av besparingsskäl, bestämde att lägga ner modersmålsstödet för alla språk i förskoleklasserna.

Det här fick en grupp sverigefinska Malmöföräldrar att överklaga beslutet. Enligt föräldrarna stred beslutet mot minoritetslagen.

Domen som upphäver skolnämndens beslut innebär att Malmö, och även andra kommuner i Sverige, kommer att vara skyldiga att samråda med minoriteterna innan man tar beslut om något som rör dem, t.ex. modersmålsundervisning.

Enligt Europarådets expert på minoritetsfrågor, Marie Hagsgård, är det svårt för de nationella minoriteterna att göra sig hörda i Sverige. Okunskapen om minoriteterna är fortfarande stor, menar hon.