Almedalsveckan

Lena Rådström Baastad (S): Alla vinner på ett samhälle där alla tar ansvar

  • Socialdemokraternas partisekreterare, Lena Rådström Baastad (S), håller tal under digitala Almedalsveckan.
  • Bland ämnena i hennes tal finns regeringsfrågan, problemen inom skolan, vården och trygghet i samhället.
  • "När vi ställs inför stora kriser, måste samhället vara urstarkt", säger Lena Rådström Baastad (S).

Under onsdagen Almedalstalade Lena Rådström Baastad (S), Socialdemokraternas partisekreterare, och inledningsvis tog hon upp regeringsfrågan.

– Jag förstår att många tänker att det är konstigt att politikerna som har det yttersta ansvaret för vårt land inte kan hålla sams utan kastar ut landet i politisk oreda, säger Lena Rådström Baastad (S), Socialdemokraternas partisekreterare.

Fokus på skola och omsorg

Hon gick vidare i talet och gav exempel på samhällsproblem inom sjukvården, omsorgen och skolan.

– Det svåra ligger i att komma överens om hur vi ska lösa det. När du är sjuk eller svag måste samhället vara starkt, när gängen är starka, behöver samhället vara ännu starkare. När vi ställs inför stora kriser då måste samhället vara urstarkt, säger hon.

Ökade sjukvårdsköer var ett exempel hon gav på att landet stannat upp.

– Det har blivit tydligt att högerpolitik i form av dåliga anställningsvillkor och marknadsexperiment i välfärden har försvagat Sverige.

Gällande skolfrågan sa Lena Rådström Baastad (S) att det måste ske en förändring.

– Vi vill avskaffa det orättvisa kösystemet till friskolor, införa gemensam antagning för kommunala- och fristående skolor och pengarna måste fördelas efter behov.

"Rätten till trygghet"

Hon tog även upp kriminaliteten i samhället och pratade om straffskärpningar och satsningar inom polisskolan.

– Rätten till trygghet har alltid varit socialdemokratins främsta mål. Det är vanligt folk som drabbas värst av gängens framfart och växande otrygghet.

Sista dagen

Almedalsveckan 2021 inleddes under söndagen och avslutas under onsdagen med att Socialdemokraterna och Moderaterna talar, samma dag som riksdagen ska rösta om Stefan Löfven som statsminister igen.