Kalibers granskning: Gärningsmän med intellektuell funktionsnedsättning

11 min
  • Undersökningsprogrammet Kaliber uppmärksammar fall där människor med intellektuell funktionsnedsättning döms för brott - personer som inte förstår vad de gjort eller vad de straffas för.

  • Det finns flera fall där personer bedöms ligga på en sex- till åttaårings mentala nivå åtalas och döms.

  • Hör samtal med Kalibers reporter, Ida Nordén, och Tova Bennet, doktor i straffrätt vid Lunds Universitet.