Kampen för våra sista naturskogar

12 min
  • "Om skogen" heter en ny film som tar oss med genom Sverige, in i de krympande rester av naturskog som fortfarande finns kvar, och till kalhyggen och nyplanteringar som ersätter dom.

  • Vi möter ekologer biologer och naturvårdare, som alla delar med sig av sin kunskap och sin vrede över det dom ser som en vettlös skövling av skog med värden som inte går att ersätta.

  • Filmen är gjord av Peter Magnusson och producerad av Ewa Cederstam. Hör henne och Annika Digréus, miljöreporter på Ekot.