Kampen mot förbudet mot homosexualitet i Kenya

10 min
  • Ifrån flera länder i världen har det rapporterats om att hbtq-personer fått det svårare under pandemin, med isolering, arbetslöshet och psykisk ohälsa

  • I Kenya hade hbtq-gruppen precis börjat samla ihop sig igen när pandemin slog till. Beslutet från en domstol 2019, om att inte riva upp lagen som kriminaliserar homosexualitet tog hårt på många.

  • Hör Palmira Koukkari Mbengas reportage.