Bedömts som säkerhetshot

Känd imam åtalas – anmälde sig för tidigt

1:44 min

Två av de personer som regeringen i höstas beslutade ska utvisas, eftersom de bedömts utgöra ett säkerhetshot, åtalas nu för att ha misskött sin anmälningsplikt vid två tillfällen vardera. Så länge utvisningarna inte går att verkställa måste de anmäla sig hos polisen fem dagar i veckan.

En av personerna är en känd imam, som enligt åtalet ska anmält sig vid fel tid vid två tillfällen.

– Han har vid ett tillfälle råkat inställa sig cirka en timme för tidigt, och vid ett annat tillfälle så påstår åklagaren att han har inställt sig cirka en halvtimme för sent, säger Alparslan Tügel som är mannens advokat.

Även imamens son åtalas, också han för att ha misskött sig vid två tillfällen. Båda två förnekar brott och menar att de inte haft något uppsåt att bryta mot anmälningsplikten, utan att det rör sig om ett fåtal misstag. Men enligt åklagaren Hans Ihrman så kan även misstag utgöra brott.

– Om man kommer för tidigt eller för sent så har man inte tagit anmälningsplikten på tillräckligt stort allvar, och man har i vart fall visat en likgiltighet inför allvaret. Då har man ett uppsåt menar jag, säger vice chefsåklagare Hans Ihrman.

Enligt åklagaren är varje överträdelse allvarlig, sett mot bakgrunden att lagstiftningen syftar till att skydda den allmänna säkerheten. Advokaten Alparslan Tügel tycker dock att hänsyn måste tas till helheten, och poängterar att hans klient anmält sig hos polisen fem dagar i veckan i snart sex månader, och förutom vid de två tillfällena skött anmälningsplikten prickfritt.

– Jag tycker man ska komma ihåg att straffrättssystemet är det yttersta maktmedlet som samhället har gentemot enskilda individer. Och då tycker jag man kan ifrågasätta om den här lagstiftningens syfte har varit att ta sikte på individer som inställer sig en timme för tidigt, eller en halvtimme för sent. Enligt min uppfattning har lagstiftningen haft helt andra situationer i åtanke, säger advokat Alparslan Tügel.

Opartiskhet och saklighet är grundbultar i SRs uppdrag liksom i Ekots rapportering. Det har blivit en kritisk debatt i media om dessa inslag. Vi vill fortsatt ge publiken en möjlighet att ta del av inslagen men vill också att publiken ska få kunskap om hur Ekots ansvarig utgivare Klas Wolf-Watz resonerat. Det kan ni läsa om här.