Prematura barn

Kängurumetoden minskar dödlighet hos för tidigt födda barn

1:07 min
  • Kontinuerlig hud-mot-hud-kontakt direkt efter förlossningen kan minska dödligheten med 25 procent hos spädbarn med mycket låg födelsevikt, enligt en ny studie i flera låg- och medelinkomstländer, som samordnats av WHO på initiativ av forskare vid Karolinska Institutet.
  • I studien ingår drygt 3 200 för tidigt födda barn med en vikt mellan 1-1,8 kilo i Ghana, Indien, Malawi, Nigeria och Tanzania.
  • Där varierade spädbarnsdödligheten, före studien, mellan 20 och 30 procent.