CORONAPANDEMIN

Karantänsreglerna ändras – det här gäller nu

1:37 min
  • Folkhälsomyndigheten ändrar tiden för hur länge personer måste vara i karantän när någon i hushållet har testat positivt för covid-19.

  • Tiden kortas från sju till fem dagar, om man inte själv har symtom.

  • Dessutom görs undantag för symtomfria personer som har tagit dos tre, har haft covid-19 under de senaste tre månaderna eller är nyckelperson i en samhällsviktig verksamhet. De kan gå till jobb eller skola även om någon i familjen har covid-19.