Kärnkraft

Kärnkraftsforskningen kan få uppsving – vill utveckla en minireaktor

1:54 min

Två företag samt Kungliga Tekniska högskolan skickar idag in en ansökan till Energimyndigheten med förhoppningen om att utveckla en annan typ av kärnkraftsreaktor. En mindre variant som ska kunna massproduceras i fabrik.


Planerna på att bygga en ny kärnkraftsreaktor i Oskarshamn går nu vidare. Uniper heter företaget som äger och driver kärnkraftverket i Oskarshamn.

Det är företaget Uniper tillsammans med företaget Blykalla och Kungliga Tekniska Högskolan som idag skickar in en ansökan till Energimyndigheten för medfinansiering på 125 miljoner kronor. Johan Svenningsson är VD på Uniper.

– Jag tycker det här känns jätteroligt och jag har själv pratat länge om att vi måste vara teknikneutrala vad gäller forskning och utveckling i Sverige. Och vi ser det, det satsas väldigt mycket stödpengar, forskningsmedel och utvecklingspengar till batteriforskning, till forskning kring vätgas, vindenergi, solenergi – vilket  det är jättebra för vi behöver alla fossilfria teknologier. Men vi har ju  väldigt lite medel från den statliga sidan som går till kärnkraftsforskning. Och jag tror att vi som nation verkligen behöver ta det steget att bli teknikneutrala för alla fossilfria teknologier. Därför tycker vi det är väldigt roligt att skicka in den här ansökan. Vi är väldigt hoppfulla att den här kommer bli beviljad men det får vi se såklart.

Det som nu planeras i Oskarshamn är en prototyp av en så kallad SMR, en liten modulär reaktor, en burk som är ungefär tre, fyra meter bred, lång och hög. Den ska stå klar 2024. Målet är att utveckla en ny kärnkraftsanläggning som ska producera el-ström i mitten på 30-talet, enligt Johan Svenningsson.

Det är professor Janne Wallenius på KTH som har utvecklat reaktorn och han säger så här idag.

– Det känns fantastiskt att få möjligheten att få jobba tillsammans med Uniper för att utveckla framtiden för kärnkraft i Sverige.