coronavaccin

Karolinska institutets coronavaccin ska ges med elektrisk stöt

1:59 min

Det coronavaccin som är under utveckling på Karolinska institutet kommer att ges tillsammans med en liten elektrisk stöt i armen, som ska se till att det DNA-baserade vaccinet når fram dit det ska.

Ali Mirazimi är en av de forskare som utvecklar det nya vaccinet.

– DNA-vaccinet går ut på att man injicerar samtidigt som man får en liten elektrisk chock i det området där man vaccinerat, och det gör att vaccinet tar sig in i våra celler, säger Ali Mirazimi.

Det kallas elektroporering när man tar lite el till hjälp för att vaccinets DNA-partiklar ska ta sig in i våra celler. För det coronavaccin som just nu utvecklas på Karolinska institutet är ett DNA-vaccin, som till skillnad från RNA-vaccinen måste in i cellkärnan för att fungera. Det är dock inte frågan om att vaccinet kan bli en del av vårt eget DNA, eftersom det saknar vissa element som krävs för att något sådant skulle kunna ske.

De svenska forskarnas vaccin är ett exempel på den andra generationens coronavaccin som ska ge ett bredare skydd än de vaccin som nu är godkända, säger Ali Mirazami

– Vårt koncept är lite annorlunda, vi kan faktiskt inkludera flera virusstammar och få ett mycket bredare skydd, säger han.

KI-forskarna hoppas att deras nya vaccin ska börja kliniskt prövas i fas 1 i år och fas 2 nästa år, men det är alltså en bra bit kvar innan coronavaccinet som utvecklats i Sverige kan bidra till att skydda oss mot nya virus.

Men om det visar sig att KI-vaccinet fungerar bra hoppas Ali Mirazimi att man också får resurser att utveckla en metod att ge vaccinet utan elektroporering.

– När vi har kommit så långt med vaccinet så kommer det finnas ett intresse att förenkla detta, säger Ali Mirazimi.

Ali Mirazimi är professor vid Karolinska institutet samt verksam vid Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.