GRUVDRIFT

Kaunisvaaragruvan: Naturvårdsverket ber regeringen ingripa

1:58 min
  • Naturvårdsverket vill att regeringen ska avgöra om Kaunis Iron ska få tillstånd att fortsätta med sin gruvverksamhet i Kaunisvaara i Pajala kommun – en fråga som just nu prövas av mark- och miljödomstolen.

  • Verket anser att den nuvarande gruvan och de två planerade dagbrotten kan få så stor miljöpåverkan att regeringen måste få säga sitt.

  • "Vi bedömer att företagets miljöansökan har brister", säger Karin Sparrman, chefsjurist medan Klas Dagertun, vd Kaunis Iron, vill ha ett snabbt besked från regeringen.