Psykisk ohälsa

KBT fungerar lika bra via internet mot lindrig depression

0:54 min
  • Kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet är ofta lika bra som traditionell KBT som behandlingsmetod mot lindrig eller medelsvår depression, enligt en ny internationell studie som sammanställt forskning från flera länder.
  • Internet-KBT fungerade, enligt analysen, särskilt bra för äldre.
  • Kontinuerlig kontakt med behandlaren krävs för att försäkra sig om att det sker en förbättring inom tre till fyra veckor.