SR GRANSKAR

Kjetil är en av dem som får högre hyra efter renovering i Bojsenburg

1:41 min
  • "Jag kommer att få en hyreshöjning på 1300 kronor. Det är mycket faktiskt", säger Kjetil Böstrup, hyresgäst i Bojsenburg i Falun.
  • Han är en av de boende i de 600 lägenheter som det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden har börjat renovera - alla hyresgäster kommer att få höjd hyra.
  • Under tio år kommer renoveringen av de 44 hyreshusen pågå, och kostnaden beräknas till 600 miljoner kronor.