Omställningsstöd

Klart med coronastöd till företagen

1:45 min
  • EU-kommissionen har godkänt det statliga omställningsstödet till svenska företag som har drabbats hårt av pandemin.
  • Stödet är utökat jämfört med tidigare och högsta belopp som ett företag kan få är 97 miljoner istället för 30 miljoner.
  • Stödet gäller perioden augusti 2020 till februari 2021 och första ansökningsdag är 25 februari.