”En signal om stabilitet”

Klart: ÖB Bydén får sitta tre år till

1:56 min
  • Överbefälhavarens förordnande går ut i höst, men försvarsminister Peter Hultqvist tycker att Micael Bydén gör ett så bra jobb så att han får sitta en period till.
  • Därmed blir han den förste ÖB på drygt 25 år som får sitta längre än sex år.
  • "Vi vill skapa en signal om stabilitet i ledningen av Försvarsmakten. Micael Bydén har stått för ett mycket gott ledarskap" säger Peter Hultqvist.

Enligt Peter Hultqvist är Micael Bydén en viktig person i den utvecklingstrend som finns inom Försvarsmakten.

--Det handlar också om att fullfölja ett försvarsbeslut som vi har framför oss, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Micael Bydéns förordnande går egentligen ut den 1 oktober då han suttit sex år som överbefälhavare. Men redan i går fattade regeringen beslut om att förlänga det med ytterligare tre år till 30 september 2024. 

– Vi har gjort bedömningen att han har ett starkt stöd i Försvarsmakten, han har stått för ett gott ledarskap och han är viktig när det gäller hela uppbyggnaden av den militära förmågan. Jag tycker att det här förlängningsbeslutet med tre år känns väldigt naturligt och rätt, säger Peter Hultqvist.

Då ett nytt försvarsbeslut precis trätt i kraft så kunde det här varit ett lämpligt tillfälle att samtidigt byta högsta chefen för försvarsmakten. Men då försvarsbeslutet snarast kan ses som en fortsättning av den förstärkning av försvaret som inleddes 2015 ses Bydén alltså snarast som en garant för att processen ska fungera.

Klart är att Bydén av många inom Försvarsmakten ses som en utmärkt ÖB och bakgrundssamtal med militärer ger egentligen bara positiva beskrivningar. Men en begränsad kritik som funnits rör att han inte var tillräckligt tydlig med att förra försvarsbeslutet var underfinansierat av politikerna, samt hans hårda behandling av den tidigare arméchefen Anders Brännström.

Ytterligare ett skäl till att låta Bydén sitta kvar är den förstärkta militära hotbilden i norra Europa och då passar det bra med en som Hultqvist formulerar det "välfungerande överbefälhavare".

– Det är rätt person i den tid som vi nu lever i.