kollagring

Växtdopade träd kan få marken att tappa kol

2:00 min

Hur mycket av våra koldioxidutsläpp jordens landekosystem kan ta upp beror delvis på ett komplicerat samspel mellan koldioxid, växter och markorganismer som svampar.

När ekosystemen tar upp koldioxiden från våra utsläpp bidrar det till att dämpa den globala uppvärmningen.

Men en forskningssammanställning i tidskriften Nature visar nu att även om ökade halter av koldioxid i luften kan få växter att växa mer, och därmed ta upp mer kol, så kan effekten bli tvärtom för marken. Det vill säga att markens förmåga att binda upp kol minskar.

– När träden växer mer för att de får mer kol från luften så ökar deras aktivitet i marken. Det stimulerar nedbrytningen i marken, och nedbrytningen släpper loss kol eftersom den bryter ner kolförråden i marken, förklarar Björn Lindahl som är professor i markbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Om man inte tänker på det här är det lätt att föreställa sig att kolförråden ökar i marken när växterna sätter extra fart med att växa, eftersom det även innebär att de bildar mer rötter i marken.

– Det är det som är intuitivt. Och alla de matematiska modeller som försöker beskriva vad som ska hända med klimatet i framtiden bygger på att en andel av det kol som växterna tar upp kommer att hamna i marken och bli kvar där.

Björn Lindahl säger att orsaken bakom att trädens extra tillväxt leder till mer nedbrytning har med näringsämnet kvävets omsättning i marken att göra.

– Träden behöver mer näring för att kunna växa mer. Och i den här studien visar de också att samspelet som träden har med svamparna i marken, mykorrhiza, spelar en viktig roll här. Det verkar som att träden kan samarbeta med mykorrhiza-svampar för att stimulera nedbrytning i marken.

Att ta med de här sambanden i klimatmodellerna skulle göra modellerna bättre, säger markbiologiprofessorn Björn Lindahl.

Men det här fenomenet gäller inte för alla ekosystem överallt. Inte för gräsmarker till exempel enligt den här studien. Och den forskning som sammanställts här har mest tittat på studier som genomförts i tempererade områden på jorden.

Referens: C. Terrer et al. A trade-off between plant and soil carbon storage under elevated CO2. Nature 24 mars 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03306-8