Klimatförändringar gör att malaria sprider sig över nya områden

8:24 min
  • Varmare temperaturer gör att malaria sprider sig till områden där det tidigare var för kallt för parasiten att överleva.
  • Frilansjournalisten Sara Assarsson har besökt en vårdcentral i östra Uganda där man för första gången har kommit i kontakt med sjukdomen som skördar omkring 400 000 liv årligen, i hela världen.
  • Hör hennes reportage i Studio Ett 

Läkaren Rogers Masaba småpratar med en av barnmorskorna på vårdcentralen i Terenpoy i östra Uganda. Vi befinner oss på 2 500 meters höjd över havet, bara några mil från gränsen till Kenya. Utanför fönstret breder betesmarker ut sig och på avstånd skymtar spetsiga bergstoppar.

Byn ligger på sluttningen av vulkanen Mount Elgon, ett av Afrikas högsta berg. Skogen som tidigare täckte sluttningen har huggits ner för att ge plats åt betesdjur. Rogers Masaba är här för att hålla en workshop om malaria, en sjukdom som är utbredd över hela Uganda men som fortfarande är ovanlig uppe i bergstrakterna.

- Även om ni inte träffar så många malariapatienter så får ni inte tro att sjukdomen inte finns, säger han till personalen som har slagit sig ner på träbänkar i väntrummet.

Det är relativt få som drabbas av malaria i Terenpoy. Det senaste halvåret registrerades 52 fall, vilket är lite jämfört med övriga Uganda. Men förut fanns inte sjukdomen alls, berättar Rogers Masaba som jobbade som distriktsläkare i området för tjugo år sedan.

- Det är en hög siffra! När jag började arbeta här fanns inte ett enda fall av malaria, men nu ser vi att myggen fortplantar sig även här, säger han.
Ugandas fuktiga och varma klimat är gynnsamt för parasiten som sprider malaria. Men bergstrakterna har varit förskonade – tills nu. En av förklaringarna till att malaria kryper allt högre upp är att det har blivit varmare.

Och det är just värme som är avgörande, berättar Mats Wahlgren, professor vid Karolinska Institutet, som i närmare trettio år har forskat om parasiten plasmodium falciparum som orsakar svår malaria. Det krävs en dygnstemperatur på omkring 19 grader för att parasiten ska kunna utvecklas och spridas.
Jag når Mats Wahlgren på telefon:

- Temperaturen är viktig för utveckling av malariaparasiten. Det är därför vi inte har haft tropisk malaria i Sverige. Vi har haft malaria förut och har det i fåglar, men inte den dödliga tropiska sorten, säger han.

Andra typer av malaria kan spridas i kallare klimat, men det är just den tropiska sjukdomen som är farlig, berättar Mats Wahlgren. Norra Uganda är ett av de värst drabbade områdena i världen – och här går smittotalen upp.

- Fler blir infekterade igen. Det är skrämmande. Barn utsätts av myggor som injicerar parasiter varje dag. Man blir bombarderad av parasiter vilket innebär en enorm påfrestning på människokroppen, säger Mats Wahlgren.

Han berättar att allvarliga former av malaria kan leda till svår blodbrist, epilepsi och nedsatt kognitiv förmåga. Och fortfarande dör omkring 400 000 av de 200 miljoner människor som årligen drabbas av sjukdomen. Barn som insjuknar i svår malaria riskerar att få men livet ut.

Vi är tillbaka på vårdcentralen i Terenpoy i östra Uganda. Läkaren och malariarådgivaren Rogers Masaba visar vårdpersonalen hur snabbtesten används på rätt sätt. Sjuksköterskorna i Terenpoy är fortfarande ovana att diagnosticera och behandla malaria.

Uganda har en ambitiös målsättning att få ner de malariarelaterade dödstalen till noll. Men fortfarande dör mellan 20 och 30 personer varje vecka, de allra flesta är barn under fem år. Coronapandemin har dessutom gjort det svårare för människor att söka vård. Förebyggande insatser – som distribution av myggnät – har också försenats.

- På bara några månader når vi lika många dödsfall orsakade av malaria som vi har haft i COVID-19 sedan pandemin bröt ut, säger Rogers Masaba.

Stora framsteg har gjorts för att bekämpa sjukdomen men nu börjar siffrorna plana ut – och till och med gå upp. Flera forskningsstudier pekar på att det finns ett samband mellan klimatförändringar och förekomsten av malaria. Ökande regnmängder och stigande temperaturer är gynnsamt både för malariaparasiten och myggen som sprider den.

I takt med att det blir varmare riskerar framgångarna i kampen mot sjukdomen att plånas ut, slår forskare fast i den vetenskapliga tidskriften Parasite Epidemiology and Control. När sjukdomen dyker upp i områden som tidigare varit fria från malaria får det förödande konsekvenser, förklarar läkaren Rogers Masaba.

- Vi ser betydligt allvarligare former av malaria i områden där människorna inte exponeras lika mycket. De som ofta drabbas av malaria har byggt upp ett visst skydd och hanterar sjukdomen bättre, säger han.

Kommer vi någonsin att bli kvitt malaria, frågar jag.

- Det kommer inte att bli lätt men om vi lyckas förstå hur malaria sprids och vad som orsaker infektionen kan vi nå målet, säger Rogers Masaba. Det viktigaste, säger han, är att använda myggnät och att snabbt behandla de som drabbas så att de inte sprider sjukdomen vidare.

Det har blivit sen eftermiddag när teamet lämnar Terenpoy för att hålla workshop på nästa vårdcentral. Bergstrakterna i östra Uganda är berömda för sina kaffeodlingar och framgångsrika långdistanslöpare. Flera av Ugandas idrottsstjärnor kommer härifrån. För dem är malaria särskilt bekymmersamt.

- Malaria förstör de röda blodkropparna så om löpare drabbas kommer det definitivt att påverka deras prestation, förklarar läkaren och malariarådgivaren Rogers Masaba som hoppas att få med idrottare som ambassadörer i kampen mot malaria.


Sara Assarsson, Terenpoy i östra Uganda.