Klimat

Klimatforskare: "Väldigt tufft att klara 1,5 gradersmålet"

1:57 min

Möjligheten att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader blir allt mindre eftersom utsläppen av växthusgaser inte minskar och att världens länder inte gör tillräckligt. Det säger Markku Rummukainen, Sveriges representant i FN:s Klimatpanel IPCC.

– Det behövs mer. Alla länderna är inte på banan. Även om ambitionerna ökar i världen så är de fortfarande för låga om vi tänker en så snabb och stor utsläppsminskning, säger Markku Rummukainen, som är Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC, professor i klimatologi vid Lunds universitet, klimatrådgivare på SMHI och ledamot i Klimatpolitiska rådet.

För att klara Parisavtalets 1,5 grader krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på kort tid. Men bara de utsläpp som hittills redan gjorts gör att vi hamnar nära 1,5 grader – även om vi skulle kraftiga utsläppsminskningar, säger han.

– Temperaturhöjningen globalt ligger nånstans vid 1 grad, kanske strax över. Med tanke på att utsläppen fortfarande är stora och inte riktigt börjat minska så får vi räkna med minst några tiondels grader till, så vi är ganska nära 1,5 grader.

Enligt Markku Rummukainen finns det en risk att vi måste förlita oss på så kallade negativa utsläpp – att aktivt minska mängden växthusgaser i atmosfären. Det kan ske genom omfattande trädplanteringar, återbeskogning och genom tekniska lösningar som koldioxidinfångning och lagring, CCS, en teknik som idag finns i långtifrån tillräcklig skala.

Han tar också upp riskerna för oåterkalleliga tröskeleffekter, som att isar smälter, havsströmmar påverkas och att permafrosten tinar. Forskningen vet idag inte vid exakt vilka temperaturer de inträffar.

– Risken finns redan vid förhållandevis låga temperaturhöjningar och att riskerna ökar med tilltagande klimatförändring. Vilket är ytterligare anledning att begränsa temperaturhöjningen så mycket som möjligt.

Markku Rummukainen säger att möjligheten att vi klarar att begränsa uppvärmningen till 2 grader är större, men då får vi också mer omfattande konsekvenser.

– Skillnaden mellan 1,5 och 2 grader är handlar 100-tals miljoner människor fler som kommer att påverkas av klimatförändringar och klimatextremer. Det handlar om större förändringar i ekosystem. Korallreven är ett väldigt, väldigt slående exempel, men också andra ekosystem i haven, på land, på Arktis, etc etc etc, säger Markku Rummukainen.