Klimat

Klimatkampanj: " Vill ta världens största problem till världens högsta domstol"

2:06 min
  • Malmöbon Tua B Frank är en av samordnarna till kampanjen "The World's Youth for Climate Justice", en internationella ungdomskampanjen som nyligen dragit igång i Sverige. 
  • Målet med kampanjen är att den internationella domstolen ska göra ett yttrande om kopplingar mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringar.
  • " Vi vill ta världens största problem till världens högsta domstol" , säger Tua B Frank.