Klimat

Klimatstrateg: Vi utgår från extrema scenarier i vår planering

1:24 min
  • I en ny rapport, pekas hela den skånska kusten ut som ett riskområde för framtida översvämningar och erosion.
  • Runt 23 000 bostadshus riskerar att hamna under vatten, om havsnivåerna stiger med en meter.
  • "Vi utgår från extra scenarier i vår planering, så att vi inte bygger in oss mer problem", säger Magnus Lund, som är klimatstrateg vid Kristianstad kommun.