Ekonomi

Knapert för Svenska kyrkan

2:13 min
  • Framtida intäkter från kyrkoavgiften visar på en nedåtgående trend och församlingarna måste därför minska sina kostnader, där fastighetsförvaltningen utgör en stor post.
  • 3400 kyrkor och kapell ska underhållas - och ersättningen från staten täcker bara en fjärdedel av utgifterna.
  • "Det klart att jag är oroad", säger Jesper Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet.