Kolonilott under vattnet

8:27 min

Att ha en liten jordplätt att odla på har historiskt varit en nödvändighet för att få mat på bordet och men idag odlar de flesta för skojs skull. På senare år odlandet också utvecklats och spridits till många nya platser. Och nu är kolonilotten på väg att förändras igen. I närheten av Strömstad pågår ett projekt med syfte att vi ska börja odla under havsytan.