SR granskar

Kommuner upplever att situationen för unga försämras på Sis-hem

1:59 min
  • En stor del av landets kommuner har erfarenheter av att situationen för barn och unga som placeras i Sis-hem försämras under placeringen.
  • Av de kommuner som svarat på Sveriges Radios enkät uppger 40 procent att de har den här negativa erfarenheten.
  • "När de kommer ut har de faktiskt inte tagit till sig särskilt mycket", säger Regina Johnsson, socialsekreterare i Karlshamns kommun.

Om en ung person riskerar att fara illa genom till exempel missbruk eller kriminalitet kan socialnämnden i hemkommunen ansöka om tvångsvård enligt lagen om vård av unga, LVU.

Årligen placeras omkring 1000 personer på ett ungdomshem, så kallat Sis-hem, enligt LVU. På hemmen placeras även årligen runt 60 unga personer, som dömts till sluten ungdomsvård.

Socialtjänsten vid landets alla kommuner har erbjudits att svara på en enkät från Sveriges Radio om hur dom tycker att placeringarna på Sis-hem fungerar.

Vissa svarar att placeringarna funkar bra, eller att det är en bra utväg i en akut situation.

Men 80 kommuner – 40 procent av kommunerna som svarade på enkäten – uppgav att de har erfarenhet av att situationen för barn och unga som placeras i ungdomshem försämras under tiden på hemmet.

Regina Johnsson, socialsekreterare i Karlshamns kommun, säger att okunskap hos de anställda inom Sis kan vara en orsak till att unga går i fel riktning under placeringen.

– Det är bemannat dygnet runt med mycket personal, så det räcker ju att det är ett par stycken så kan de fördärva jättemycket för en ungdom. För det gäller att tänka sig för varje sak man gör när man har de här svåra ungdomarna. För detta är inga lätta ungdomar.

Malin Östling, verksamhetsdirektör vid Sis, säger att myndighets anställda ska kunna att klara av att agera professionellt även när de blir utmanade.

– Men det är klart att det är människor och det är svårt emellanåt, det förekommer dåligt bemötande ibland och det är inte acceptabelt.

Är det svårt att hitta bra personal?

– Det variera. Men jag tänker överhuvudtaget i samhällsbärande funktioner i offentlig verksamhet så är behovet av personal käpprakt uppåt. Så vi är många som konkurrerar om personalen.