Stor brist

Kommunerna saknar många gode män

2:00 min
  • Det saknas många godemän i östra Blekinge, upp emot 30 stycken per kommun i Karlskrona, Karlshamn och Ronneby.
  • Bristen på gode män som kan hjälpa de som har det svårt att sköta sin ekonomi eller kontakt med myndigheter börjar bli ett problem.
  • "Jag kan redan säga att vi har ett stort problem", säger Birgitta Jönsson som är enhetschef för överförmyndarsamverkan mellan de tre kommunerna.