Västsverige

Kommunpersonal kritiska när personer i lägre priogrupper gått före i vaccineringen

2:01 min
  • Förvaltningsschefer i Alingsås och Kungälvs kommuner är kritiska till att lägre prioriterad omsorgspersonal har fått vaccin före kommunernas egen äldreomsorgspersonal.
  • Det har skett genom att vaccinatören i samråd med kommunerna erbjudit anställda att välja i vilken kommun de vill vaccinera sig.
  • Enligt Västra Götalandsregionen har man kommit olika långt i kommunerna vilket gjort det möjligt.

Företaget Vaccindirekt har hand om vaccineringen i tolv av Västra Götalands kommuner. Vård- och omsorgsanställda i de här kommunerna och även anställda hos privata utförare, till exempel assistansbolag, har kunnat välja i vilken kommun de vill vaccinera sig i.

Men nu riktas kritik mot systemet. I Alingsås och Kungälv blev konsekvensen nämligen att lägre prioriterad omsorgspersonal fick vaccin före en del av kommunens egna anställda.

– Det var ett privat assistansbolag från en annan kommun och de ingår ju inte i fas ett. Sedan är det väldigt olyckligt för vi har ju verkligen behövt vaccinera vår personal som arbetar i äldreomsorgen, säger Lena Arnfelt, sektorschef på Trygghet och Stöd i Kungälvs kommun.

Och i Alingsås kunde en person boende i Lidköping, som arbetar inom LSS i en av de tolv kommunerna, vaccinera sig före högre prioriterad kommunal omsorgspersonal.

Kristine Rygge, vaccinsamordnare i Västra Götaland, inser att det kan upplevas som problematiskt av kommunerna. 
– Det klart att det är frustrerande om man upplever att någon går förbi i kön, men det som är viktigt här, är ju att det här är ju inget medvetet, utan de medarbetarna som har bokat sig via denna länken har fått det från sin arbetsgivare och har i god tro bokat in sig för att få sitt vaccin.

Vaccindirekts områdeschef i Västra Götaland och Skåne, Karin Fröberg, säger till Ekot att de inte uppfattar att deras länk har spridits till andra som inte ska ha den och att man jobbat utifrån Västra Götalandsregionens riktlinjer.

Enligt Västra Götalandsregionen handlar det om upp till 10 omsorgsanställda i fas 2 som vaccinerats före anställda i fas 1. Regionen skriver på sin hemsida att: "Efter att oklarheterna retts ut har bolaget stoppat övriga medarbetare från att vaccinera sig tills deras tur kommer".

– Det är ju så att man i denna perioden hade kommit olika långt, även i kommunerna, med att kunna släppa på annan personal än vård- och omsorgspersonal runt de särskilda boendena, vissa kommuner hade redan kommit igång med sin LSS-personal, och vissa inte, och det var här det kunde bli ett missförstånd, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Detta är en korrigerad version av en publicering i tisdags.

Ekot uppgav då att personer i Västra Götaland trängt sig före i vaccinationskön genom att fuska och att detta skett genom att en bokningslänk spridits till fel personer.

Rätt är att viss omsorgspersonal, som tillhör fas 2 i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning, har fått vaccin före viss personal i fas 1. Det här är möjligt eftersom bokningssystemet tillåter det, och personalen hade möjlighet att själva välja var de ville vaccinera sig.