VÅRDKÖERNA

Kön till operation växer – privat vårdgivare: Vi kan operera fler

2:08 min
  • Samtidigt som operationsköerna i länet växer allt mer finns det efter coronapandemin återigen kapacitet och möjlighet att operera hos stora privata aktörer i Stockholmsregionen genom vårdgarantin.
  • Capio Ortopedi Sverige stängde så sent som förra veckan operationssalar i brist på patienter och nu kan man dessutom ta emot sjukare patienter än tidigare.
  • "Vi hjälper gärna till och det är samma läge för många av de större privata vårdgivarna", säger Tobias Wirén, affärsområdeschef och chefsläkare på Capio.

I Östersund väntar över 600 patienter inom ortopedin på operation och väntetiderna ökar då endast akutfall prioriteras. Allt fler väljer att nyttja vårdgarantin men frågan är om inte sjukhuset kan bli bättre på att erbjuda operation utanför länet.

"Det är fullt möjligt, man kan bli bättre på allt. Men jag kan tycka att vi på ortopeden i Östersund är tydliga mot patienterna. Alla patienter som hamnar på vår väntelista där vi vet att vi inte kan hålla tre månaders väntetid de blir via brev informerade om deras rättigheter", säger Kristian Haglund, operationskoordinator på ortopeden på Östersunds sjukhus.

Men att som gammal och skröplig resa långa avstånd till Stockholm är ingen självklarhet enligt Kristian Haglund och många patienter kan inte opereras privat eftersom de är för sjuka och akutsjukvård krävs som en säkerhet.

Men här har det delvis skett en förändring. Enligt Tobias Wirén, affärsområdeschef och chefsläkare på Capio Ortopedi Sverige, kan patienter i så kallad riskklass ASA 3, där patienter kan vara både överviktiga och lida av flera åkommor, sedan slutet på juni få operation för både höft- och knäprotes efter en individuell bedömning. Detta efter beslut av region Stockholm.