Befolkning

Konkurrens när Karibien först befolkades

1:57 min

Karibien har länge varit en del av världen där vi vetat ganska lite om hur området befolkades. Men nu har en studie i tidskriften Nature kommit ett steg närmre.

– Det som är spännande här är att man ser att Karibien har koloniserats i två olika omgångar innan européerna kom, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi.

Den internationella forskargruppen har analyserat dna från 174 olika förhistoriska personer i Karibien. Sen har det jämförts med en tidigare studie som kom i somras som gjort en liknande analys.

Resultatet visar att stenåldersmänniskorna som först koloniserade Karibien antagligen kom från centrala och norra delarna av Sydamerika för ungefär 6000 år sen.

Ungefär 3500 år senare tror forskarna att jordbrukare kom från områden runt Venezuela. Och deras intåg i Karibien betydde slutet för stenåldersbefolkningen.

– Dom här invandrade jordbrukarna dom kom att överta egentligen större delen av den Karibiska ö-världen. De trängde ut stenåldersmänniskorna, säger Hans Ellegren.

Varför jordbrukarna tog över området visar inte den genetiska analysen. Men Hans Ellegren menar att man kan misstänka att de var skickligare på att överleva och föröka sig, och det är inte ett unikt mönster man sett i Karibien.

– Det som är riktigt spännande här är att jag tycker att invandringsmönstret i Karibien påminner väldigt mycket om hur Europa och Skandinavien koloniserades. Också här hade vi invandrande jordbrukskulturer som kom att ersätta den mest ursprungliga stenåldersbefolkningen.


Källa: Fernandes, D.M., Sirak, K.A., Ringbauer, H. et al. A genetic history of the pre-contact Caribbean. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-03053-2