DESINFORMATION

Konspirationsteorier i pandemin

2:30 min

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, menar i en ny studie att konspirationsteorier och desinformation är en snabbväxande samhällsutmaning.

Myndigheten har bland annat regeringsuppdrag att följa och hantera desinformation kring vaccinationer mot covid-19. Idéhistorikern Andreas Önnerfors vid Uppsala universitet, som skrivit studien, menar att MSB behöver uppmärksamma allmänheten på faran med konspirationsteorier:

- Jag ser det som myndigheternas uppgift att dels fortsätta med sin objektiva information - och att påvisa på vilket sätt desinformation, konspirationsteorier, misinformation kan hota det demokratiska samtalet, säger han.

Är det dags att komplettera "håll i, håll ut, håll avstånd" med "håll koll"?

- Verkligen!

Spridning av desinformation kring pandemin och vaccinerna är enligt studien ett globalt problem. Studien exemplifierar med att UNESCO och EU-kommissionen ser en ökning av konspirationsteorier nu, och WHO talar om en "infodemi". Enligt Andreas Önnerfors är det här skolexempel på kunskapens sårbarhet i kristid – där konspirationsteorier lätt skapar misstro mot vetenskap, politiker och myndigheters arbete.

Enhetschef Mikael Tofvesson på MSB ser studien som ett första viktigt steg för att höja allas medvetenhet om konspirationsteoriers möjliga inflytande. Men menar samtidigt att ansvaret att avgöra vad som är sant eller falsk, ligger hos var och en av oss:

- Vi lämnar ut en verktygslåda för att identifiera konspirationsteorierna för medborgarna, men vi säger inte vad medborgarna ska tycka. Utan det är upp till er själva. Det ligger ett stort ansvar hos medborgarna just nu, säger han.

Kriskommunikationsforskaren Orla Vigsö på Göteborgs universitet menar att det är bra att studien från MSB kommer nu.

- Jag tror det är väldigt bra tajming. Ju mer diskussion det kommer om konspirationsteorier, dess bättre.

Är det verkligen en myndighets roll att göra en sådan här studie?

- Det tycker jag absolut att det är. Konspirationsteorierna har lett till att folk gör saker som är direkt skadliga, alltså till exempel börja attackera motståndare och så vidare.