TAXIUPPHANDLINGEN

Upphandling av skolskjuts i Krokom och Strömsund avbryts – igen

1:26 min
  • Nu avbryter Länstrafiken upphandlingen om skolskjutsar och färdtjänst i Krokoms och Strömsunds kommuner, som Taxi Östersund tilldelats.
  • Även tidigare har Region Jämtland Härjedalen avbrutit upphandlingen med bolaget, något som Förvaltningsrätten kritiserade, och Taxi Östersund tilldelades uppdraget igen.
  • Men nu avbryter alltså Länstrafiken upphandlingen för andra gången, då de menar att det är oenighet mellan parterna, bland annat när det gäller avtalstid och vilka fordon som ska användas.
  • Taxi Östersund kommer bestämma vid ett styrelsemöte nästa vecka hur dom går vidare i frågan.