Lokal mat

Region JH kan köpa in egna kossor

0:42 min
  • Trenden att kommuner köper kor på rot kan vara på väg att sprida sig även till sjukvården i länet och Region Jämtland Härjedalen.
  • Regionen ska utreda om det är möjligt att upphandla levande djur på en lokal bondgård som sedan slaktas och blir mat i de offentliga köken på bland annat Östersunds sjukhus.
  • I nuläget köper Region JH in cirka 5,5 ton styckat kött varje år.

Den här typen av lokal upphandling av råvaror var Härjedalens kommun först med i Jämtlands län och även Strömsund och Krokom utreder om det är något de också ska börja med.