Norge

Kraftig ökning av smitta bland unga

2:01 min
  • I Norge gäller i huvudstadsregionen från och med onsdag de tuffaste restriktionerna sen pandemins början.
  • Orsaken är en ökad spridning av det brittiska muterade viruset och det är de yngre åldersgrupperna som är värst drabbade, i åldersgruppen 6 - 9 år har smittan fyrfaldigast de senaste fem veckorna.
  • "Det här är allvarligt, för även om de unga oftast inte blir svårt sjuka så drar de smittan hem till äldre släktingar säger Frode Forland, smittskyddsdirektör på Norska folkhälsoinstitutet"