Glaciärras

Kraftig utbyggnad av vattenkraft i Himalaya kritiseras

1:56 min
  • Efter glaciärraset, som krävde många människors liv, kritiserar miljöorganisationer och experter den kraftiga utbyggnaden av vattenkraft som skett i Himalaya.
  • Hänsyn har inte tagits till den känsliga naturen och till att bergsmassiven i området är ständigt föränderliga menar forskare.
  • Indiens behov av energi är stort och det finns en uttalad politisk vilja att satsa på förnyelsebara energikällor.