Vindkraft

Kraftig utbyggnad av vindkraft väntas i hela landet

1:57 min

Mängden el som kommer från vindkraft kan behöva fyrdubblas jämfört med idag, om vi ska nå klimatmålen. En omfattande utbyggnad kommer att behöva göras i alla delar av landet, det rapporterar Klotet i veckans avsnitt.

Maria Stenkvist jobbar med vindkraft på Energimyndigheten.

– Vi behöver skapa förutsättningar för 100 terawattimmar vindkraft till 2040.

Fyra gånger så mycket vindkraft som idag kan komma att behövas till år 2040, om Sverige ska klara målet att ha 100 procent förnybar el då. Det enligt en strategi för vindkraft som Energimyndigheten och Naturvårdsverket la fram nyligen.

Hur mycket vindkraft som i så fall behöver byggas i olika delar av landet, pekas också ut i strategin. Bland annat måste Stockholmsområdet, som idag nästan inte har någon vindkraft alls, bygga ut ordentligt, till två terawattimmar per år.

– Jag tror att det kommer att bli rätt svårt att få till det i elområde 3, till exempel Stockholm, där man inte har byggt ut vindkraften hittills.

Elen behöver produceras där den ska användas, och därför räcker det inte att bygga ut i de nordligaste, mindre tätbefolkade delarna av landet.

– Även Dalarna och Värmland har fått ganska höga siffror, Dalarna ska ha 7,5 terawattimmar och Värmland 5, så det är en utmaning.

Redan idag är det vanligt med konflikter när vindkraft ska byggas, och många projekt stoppas. Det kan handla om rennäring eller fåglar som hotas, grannar som får utsikten förstörd, och ofta krockar vindkraften med militära intressen.

– Försvarsmakten har stora anspråk på områden där de ser att vindkraften vållar problem för deras verksamhet.

Nu hoppas branschen på förändrade regler inom kort, som kan göra det lättare att få vindkraftsbyggen godkända. Och Tomas Hallberg på Svensk Vindenergi tycker att det är bra att myndigheterna nu lagt fram en strategi för hur vindkraften ska byggas ut.

– Vi tror att den kommer att göra det lättare. Fler kommer att få klarare för sig hur mycket som behöver göras.