VILHELMINA

Kraftiga brister när arbetaren drunknade i Gubbseleforsen

1:18 min
  • På företaget där den man som befaras ha drunknat i Gubbseleforsen i Vilhelmina i november i fjol jobbade, finns flera allvarliga säkerhetsbrister, enligt Arbetsmiljöverket.

  • Det gäller avsaknad av riskbedömningar, rutiner, beredskap för olyckor, och kontroll av skyddsutrustning.

  • Till exempel bar ingen av arbetarna flytväst vid olyckan, och flytvästarna som fanns tillgängliga hade för gamla kolsyrepatroner.