BROTTSVÅGEN

Kraftigt höjda straffavgifter för oetiska advokater

0:51 min
  • I takt med att kriminaliteten ökar och blir grövre så har också allt fler fall med advokater som misstänkts för brott, ökat.

  • Nu höjer regeringen straffavgiften för advokater som brutit mot god advokatsed med upp till 250 000 kronor.

  • En advokat ska ju vara lojal med sin klient men får ju självklart inte begå brott, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för advokatsamfundet.