Försvarsmakten

Kränkningar mellan värnpliktiga ökar

1:59 min
  • Nästan var femte värnpliktig, 17 procent, uppger att de utsatts för kränkningar och oönskat beteende från andra värnpliktiga, det visar den Kantar/Sifo mätning som Försvarsmakten låter göra varje år. 
  • Alba Luna reagerade och sa ifrån när hon upplevde att hon utsatts, men konsekvenserna av det ledde till att hon fick avbryta sin värnplikt: “Jag fick nästan hela plutonen vänd mot mig”.
  • Händelsen utreds nu av Försvarsmakten som också menar att frågan om oönskat beteende från andra värnpliktiga är något som man arbetar mycket med just nu.

– Det jag tycker är fel tycker ingen annan här är det, säger Alba Luna som menar att hon reagerade på språket som användes av de andra värnpliktiga i plutonen.

– Alla andra säger jävla bögar, bög, eller var inte en sådan fitta. Det tycker jag är helt fel, man ska inte göra så, fortsätter hon.

Men Alba är långt ifrån ensam om liknande upplevelser. I Försvarsmaktens årliga utvärdering 2020 uppgav nästan var femte värnpliktig, 17 procent, att de utsatts för oönskat beteende, till exempel kränkande jargong eller sexuella trakasserier, från andra värnpliktiga. Motsvarande siffra 2019 var 15 procent och året innan 11 procent. Kvinnliga värnpliktiga svarar i mycket högre grad än män att de har utsatts.

Ett par månader efter att Alba Luna påbörjat sin värnplikt hävdar hon att en av de killar som hon delade rum med höll fast henne och tafsade på henne. Hon anmälde detta till sitt befäl men eftersom den utpekade förövaren förnekade att något hänt och ingen annan sa sig ha sett något vidtogs inga vidare utredningsåtgärder.

– Det är lite frustrerande. Varför skulle jag ljuga om nåt sånt här? Jag vill ju inte heller att det skulle ha hänt. Jag vet att det jag säger är sant och så hävdar alla där att det inte är sant. Jag fick nästan hela plutonen vänt mot mig på grund av det här.

Händelsen och de konsekvenser den fick ledde till att hon mådde så dåligt att hon fick avsluta sin värnplikt i förtid.

– Jag fick nästan hela plutonen vänd mot mig på grund av det här.

Efter att Alba delat sin historia på sociala medier har den berörda flottiljen inlett en utredning. Flottiljchefen vill inte intervjuas om händelsen så länge utredningen inte är klar. Han hänvisar till ett skriftligt uttalande om att de ser allvarligt på det som framkommit i berättelsen och att ”ovälkommet beteende” är något de aktiv arbetar för att det inte ska förekomma.

Pliktrådet, som ska bevaka de värnpliktigas intressen, säger till Ekot att det blir allt vanligare att de kontaktas av personer som varit med om liknande saker.

Peter Nilsson, som är chef för rekryteringssektionen på högkvarterets personalavdelning, menar att man inom Försvarsmakten aktivt arbetar med de här frågorna men att man är bekymrad över den ökade rapporteringen av olika typer av kränkningar bland värnpliktiga.

– Vi tycker det är allvarligt. Vi har moment där vi försöker lära soldaten det här. Men vi uppfattar nu att det påverkar gruppdynamiken negativt, så det är definitivt någonting vi måste jobba med.