SiS-hemmen

Krav på bättre utbildning till personal på ungdomshem

2:05 min
  • Personalen på statens ungdomshem - SiS-hemmen - måste få utbildning så att de får både neuropsykiatrisk- och autismspecifik kompetens, menar Anna Porsvald, vice ordförande i Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland.
  • "Man måste förstå att de här barnen och ungdomarna beter sig inte som de gör varken därför att föräldrarna har misslyckats med att sätta gränser", säger Anna Porsvald.
  • Hon menar att utbrott och utåtagerande beteende är normalt förekommande bland personer med autism när intrycken blir för många, och att det inte bör bemötas med bestraffningar.