Krav på extern utredning av fusket i studieförbunden

13 min
  • Det har inte gjorts tillräckligt för att stoppa fusket inom Studieförbunden och 100-tals miljoner ur statskassan försvinner, enligt Magnus Ranstorp, forskare vid Försvarshögskolan.
  • Hör också Viktor Wernick (M) debattera mot Lawen Redar (S) om det behövs en extern granskning av Studieförbundens verksamhet eller inte.