Sjukpenning

Krav på översyn av beslut: ”De måste ha rätt till ny prövning”

2:08 min
  • Nu kommer krav på att Försäkringskassan ska se över beslut där människor kan ha nekats sjukpenning på felaktiga grunder.
  • Ekots granskning har visat att Försäkringskassan under fem år hade ett styrande dokument som en rad experter anser tagits fram på ett felaktigt sätt och som de menar sannolikt bidragit till att fler människor nekats sjukpenning.
  • Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg skriver i ett mejl: ”Vi kommer inte på eget initiativ gå tillbaka för att ändra tidigare beslut.”

Susanna Nilsson företräder en Facebookgrupp med över 70 000 medlemmar, som på olika sätt är kritiska till Försäkringskassan. Hon anser att Försäkringskassan behöver ta reda på vilka människor som kan ha fått felaktiga beslut om avslag.

– De har jobbat och betalat in skatt till deras försäkringar när de skulle bli sjuka. De måste få upprättelse på något sätt, och de måste ha rätt till att få saken prövad. Det anser jag är ett rimligt krav.

Ekots granskning har visat att Försäkringskassan mellan 2014 och 2019 hade ett styrande dokument som inneburit att handläggare har krävt att underlag som läkarintyg ska innehålla undersökningsfynd, tester eller observationer som visar att arbetsförmågan är nedsatt. Det kan till exempel handla om blodprov eller att en deprimerad person gråter hos läkaren.

Olle Lundin, professor i Förvaltningsrätt vid Uppsala universitet har tagit del av underlagen i Ekots granskning. Han är en av de juridiska experter som anser att styrdokumentet tagits fram på ett felaktigt sätt och som nu tycker att Försäkringskassan behöver se över tidigare beslut om avslag.

– Det är självklart att man som en svensk förvaltningsmyndighet försöker rätta till sådant som man har gjort fel, särskilt när det handlar om enskildas liv. Vilket betyder att man måste helt enkelt undersöka vilka ärenden har vi gjort ett felaktigt avslag i, och så måste man se om man kan rätta till det här.


Försäkringskassans rättschef Mikael Westberg vill inte intervjuas av Ekot, men skriver i ett mejl att han inte anser att styrdokumentet tagits fram på ett felaktigt sätt, men att dokumentet bidragit till att handläggare inte utrett ärenden tillräckligt. Försäkringskassan kommer däremot inte att se över tidigare beslut om avslag.

– Vi kommer inte på eget initiativ att gå tillbaka för att ändra tidigare beslut. De som varit missnöjda har kunnat begära omprövning och överklaga. Många har också gjort det. Men vi måste också vara ödmjuka och erkänna att vår förvaltning av sjukförsäkringen behöver ses över. Därför pågår en omfattande genomlysning just nu.

Men Susanna Nilsson, som företräder en Facebookgrupp där många är kritiska till Försäkringskassan anser att myndigheten behöver göra mer.

– Om Försäkringskassan ber om ursäkt och är villiga att rätta till det här så tror jag att det skulle göra mycket för dessa människor.