S-LEDAMÖTER

Kravet: Förbjud omvändelseterapi för hbtq-personer

1:59 min
  • Nu ökar det politiska trycket att Sverige ska kriminalisera så kallad omvändelseterapi, som syftar till att unga hbtq-personer ska ändra sin sexuella läggning.

  • ”Det är galenskap, och en företeelse som också fördöms runt om i världen”, säger Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i riksdagens justitieutskott.

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kartlägger just nu hur vanligt det är att unga hbtq-personer utsätts för olika slags påtryckningar eller tvång för att dölja sin sexualitet eller könsidentitet.